צילום "בודואר"30.09.15

צילום נפלה!!! תודה למשתתפים!!!!